OLYMPUS DIGITAL CAMERA

אשקלונים:זהירות זיהום

מחאה חריפה של איגוד ערים אשקלון כנגד המשרד להגנת הסביבה:
"אסרו כל דחייה בהתקנת הסולקנים בתחנת הכוח "רוטנברג"!!! הכוונה לאשר את המשך הזיהום באשקלון "תמורת" השבתת יחידות יצור ל-90 יום בחדרה הינה מדיניות מוטעית של אי צדק סביבתי וחברתי"/אשקלון פוסט. צילום ארכיון חברת חשמל

מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון מיטל אמיתי הודיעה למנכ"ל המשרד להגנת הסביבה כי האיגוד מתנגד באופן קטגורי לכל בקשת דחייה להתקנת הסולקנים בתחנת הכח רוטנברג באשקלון.
פנייתה של אמיתי הינה בעקבות פרסום טיוטת היתרי פליטה מתוקנים מטעם המשרד להגנת הסביבה, שנעשה בעקבות בקשת חברת החשמל לדחייה נוספת בלוחות הזמנים להתקנת הסולקנים באשקלון.
במכתבה מציינת מנכ"לית האיגוד כי אם יקבל המשרד להגנת הסביבה את בקשת חברת החשמל, תינתן דחיה של שנה וחצי להתקנת הסולקנים בתחנת הכוח רוטנברג. זאת, בהשוואה לתאריכים המקוריים הקבועים בהיתר הפליטה שהוצא לתחנת הכוח רוטנברג כבר לפני כשנתיים (20.9.2016).
אמיתי מדגישה כי כל דחיה בהפחתת פליטות של מזהם האוויר מסוג תחמוצות החנקן, משמעותה היא פגיעה ישירה בבריאות ציבור התושבים בנפת אשקלון. לצורך ביסוס עמדתה נשענת על דף המידע בנושא שהופץ מטעם המדענית הראשית של המשרד להגנת הסביבה ושירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות המפרט את ההשפעות הבריאותיות הנגרמות עקב חשיפה לתחמוצות חנקן, בניהן: הגברה של תגובות דלקתיות במערכת הנשימה, עלייה ברגישות למחלות נגיפיות וכן עלייה בתדירות הסימפטומים הנשימתיים )התקפים(.
בהיבט המקצועי מבקרת מנכ"לית האיגוד בחריפות את ההחלטה הנשענת על "עקרון הקיזוז" שמשמעותו השבתת יחידות פחמיות בהיקף של 90 יום נוספים בתחנת אורות רבין (שבחדרה), עד לסגירת היחידות ב-2022. זאת מתוך הנחה שהשבתות אלה תקזזנה את זיהום האוויר העודף הנגרם כתוצאה מהדחיה הנוספת בפרויקט הסולקנים בתחנת הכוח רוטנברג (באשקלון).
אמיתי מציינת כי אין כל בסיס מקצועי המצדיק "קיזוז" מסוג זה בין שתי תחנות כוח המרוחקות אחת מהשנייה מרחק של כ-100 ק"מ. כאשר מדובר במזהם אויר מקומי כדוגמת תחמוצות חנקן, על פי הנחיות המשרד להגנת הסביבה לעריכת מודל פיזור למזהמי אוויר, תחום ההשפעה שנקבע לפיזור מזהם אויר זה הינו 10 ק"מ. משמעות הדבר היא כי תחום ההשפעה הרלוונטי לפליטת תחמוצות חנקן לאוויר, שאותו יש לקחת בחשבון בעת גיבוש מדיניות הנוגעת לאיכות האוויר הינו 10 ק"מ בלבד ממקור הפליטה.
לכן, דחיית מועד התקנת הסולקנים, תאפשר פליטה עודפת של תחמוצות חנקן מתחנת הכוח רוטנברג, שתשפיע בעיקר בתחום רדיוס ההשפעה של 10 ק"מ מתחנת הכוח, קרי בעיקר בנפת אשקלון.
אמיתי מדגישה כי צמצום של אותו היקף פליטה עודפת של תחמוצות חנקן, במקום הנמצא במרחק העולה על רדיוס של 10 ק"מ, כגון תחנת הכוח אורות רבין, הינו חסר משמעות אמיתית, ולא יוכל להתקזז בשום צורה עם הנזק שנגרם בתוך רדיוס ההשפעה בנפת אשקלון, שמתבטא בחשיפה נוספת של תושבי נפת אשקלון למזהם מסוכן מסוג תחמוצות חנקן.

שתף באמצעות:

תגובות פייסבוק

תגובות פייסבוק

אודות מערכת האתר

קרא גם:

מאסטר שף נוסח אשקלון

Share this on WhatsApp  מאות משתתפים בתחרות הבישול 'גורמה בשכונה' חוויה משפחתית שלא נראתה כמותה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.