את הכסף בבקשה

כספים שיועדו לפיתוח סביבתי הלכו עבור  יועצים אסטרטגיים, אירועים ועוד מנכ"ל החכ"ל , יוסי דיין: "יש חוסר של 52 מיליון ₪". המנכ"ל היוצא, גלעד אורן:"הנתונים מסולפים" / אילת טפירו

ביום ב' התכנסה  מועצת עיריית אשקלון לישיבה אחרונה לקדנציה זאת שעניינה בדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית ואישורם. לציין כי מדובר בדו"חות  לשנת 2017 אולם בדיון עלה נושא בדיקת נאותות שבוצעה לפני תחילת כהונתו של המנכ"ל הנוכחי, עו"ד יוסי דיין. בבדיקת הנאותות נבדקו השנים 2015-2016

רואי החשבון הגיעו למסקנות שהדו"חות הכספיים של שנת 2016 אינם משקפים נאמנה ואין בהם כדי לשקף נכונה את  מצבה הכלכלי של החברה.רו"ח אלעזר טובול ממשרד רו"ח סול מרדכי אמר כי "הגרעון המצטבר בחברה הכלכלית עומד על 4.5 מיליון ₪.מצבה של החכ"ל הוא מתחת לג'אנטים"

חבר המועצה  שלמה ן כהן אמר על הדיווח: "אסור לעובד עירייה להתמנות אז מיניתם את המנכ"ל חיים סופר כממלא מקום החכ"ל. יש כאן ניגוד אינטרסים , אסור היה למנות אותו…".רה"ע בפועל, תומר גלאם, אמר שמיניו נעשה באישור המועצה. כהן:"צריך  להפיק לקחים. ולדווח. זו רעידת אדמה.יש גוף במשרד הפנים שממונה על התאגידים ועלינו לקבל הנחיות.  הלקח- לא לערבב תקציב.לערבב בין הכיסים, זה מה שהביא אותנו לכך שמיליונים חסרים.צריך לצאת דיווח שמסביר בדיוק מה קרה פה. אם יש חשש לפלילים צריך לחקור את הנושא. יש פה המון שגיאות שנעשו, צריך לנתח מה קרה שם. האם יש כוונת מכוון, האם זאת טעות האם =D7את מדיניות. עניין חמור בעיניי לא פחות זה שתאגיד עירוני מממן פעילות שהיא באחריות העירייה. זה דבר חמור מאוד, אני כל הזמן התרעתי על הדברים האלה. עשרות פעמים אמרתי שצריך לראות את תקציב העירייה כקופה אחת ולא מה שעשו פה שהפכו תאגידים לכיס אחורי. אלה כספים שחסרים לעיר".

 מנכ"ל החכ"ל יוסי דיין אמר בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי לגירעון הכספי יש השלכות קשות על תזרים המזומנים בעת הזו. יחד עם זאת הוסיף כי הוחל טיפול בכל המישורים.

דיין:"הדוחות הכספיים אמורים לשקף את מצבה הכלכלי-החשבונאי של החברה.  גם רואה החשבון של החברה וגם רואה החשבון החיצוני, הגיעו למסקנות זהות   שהדוחות הכספיים לא משקפים נאמנה את מצבה הכלכלי של החברה. אני לא נכנס למה נעשה  ברשלנות, מה פלילי  ומה פלילי יותר, דברים   נבדקים ומטופלים  לפי מיטב שיקול דעתנו  המקצועי. הסטיות הן לא סבירות ולא מדובר בטעות  חשבונאית סבירה. ממש לא. אני רוצה לומר שלדו"חות  הכספיים יש השלכה לתזרים המזומנים של החברה.

עצרנו תשלומים מיותרים ועוד ידינו נטויה. אנחנו נעמוד מאחורי התחייבויות- זאת מחויבותינו. הכל יבוצע. זה תפקידינו וזאת  האחריות שלנו כחברה.  בשמונת החודשים שאני נמצא  בתפקיד ביצענו עבודות פיתוח רבות מאוד – למרות שהכספים ששולמו מתושבים לפיתוח הלכו למשהו אחר… זה לא סוד שהחכ"ל מימנה עשרות מיליוני שקלים עבור אירועים מכספה. כמו גם  יועצים למינהם ואין ספור דברים שלא הייתה אמורה לממן. מאיפה הכסף? ברור שמכספי פיתוח. הכסף נילקח ממקומות שלא היה צריך. אני יכול להגיד כל עוד אני כאן אנחנו נבצע פיתוח לכל מי שהתחייבנו. הפסקנו לממן אירועים ויש כבר מקומות שביצענו עבודות פיתוח.

בנוגע לתביעות כספיות נגד החברה הכלכלית: כשאני הגעתי היו תביעות  בעשרות מיליונים.שילמנו המון כסף על יועצים משפטיים, חלק ניכר סגרנו, הסתדרנו. זה עלה לנו אבל סברנו שנכון יהיה לצמצם תביעות משפטיות ויש שיפור.-אנחנו נביא את החברה למקום שבו היא צריכה להיות. כרגע עצרנו את 'כל הדליפות' שהיו, את כל ההוצאות המיותרות שהיו, את כל הדברים שהחברה הכלכלית לקחה על עצמה שלא בצדק ועוד ידינו נטויה. חלק ניכר מכספי הפיתוח ששולמו נעשה בהם שימוש שלא לשמם הם נועדו.

ראש עיריית אשקלון בפועל, תומר גלאם, התייחס בתחילת הדיון לטענות שעלו מחברי המועצה וכן מהיועצת המשפטית עו"ד הילה רווח לשאלה האם מדובר במעשים פליליים וכיצד יש לנהוג במידה וכן. "יש לי אחריות ציבורית כיו"ר דירקטוריון וכראש עיר להציג את הדברים כפי שהם. לפעמים, הדברים לא כך נעימים להישמע דווקא בתקופת בחירות אבל אנחנו מציגים את הדברים כפי שהם. התחייבנו להשלים את עבודות הפיתוח לפי ההסכמים שנחתמו בעבר כדי לא לפגוע בפעילות השוטפת של התושבים. גם הוריתי לא לעכב תשלומים לספקים. כשנכנסתי לתפקיד, קבלנים לא רצו לעבוד כאן כי לא שילמו להם. בעניין הנושא הפלילי, זה גם הועלה בדירקטוריון. לכן אני מבקש שבישיבת הדירקטוריון הבאה, יגיע מבקר העירייה ואם אכן צריך לערב גורמים נוספים, אז כן לערב אותם כדי לדעת מה קרה.

גלעד אורן, מנכ"ל החכ"ל לשעבר שהדו"ח מתייחס לתקופת כהונתו מסר בתגובה : 

צר לי שהנהלת העירייה והחכ״ל הנוכחית בוחרות להציג נתונים מסולפים, אשר משוללים כל בסיס עובדתי. למען הסר ספק, הטענות שהוצגו נדחות על ידי במלואן.

ראשית, אציין כי הנהלת העירייה והחכ״ל הנוכחית ״שכחו״ לספר כי בשנת 2016 התקיימה בחברה הכלכלית ביקורת של מס הכנסה. דרישת מס הכנסה הייתה הכרה ברווחים נוספים שנצברו בחכ"ל בסך של כ-100 מיליון ש״ח וכפועל יוצא מכך, תשלום של 25 מיליון מס. לאחר דין ודברים של מספר חודשים עם רשויות המס, סוכם כי החכ״ל תכיר ברווחים נוספים שנצברו בסך של כ-16 מיליון ש״ח וכתוצאה מכך שילמה מס בסך של כ-4 מיליון ש״ח. כיצד עובדה זו, מסתדרת עם הדוחות =כספיים שהוצגו על ידי הנהלת החכ״ל ובודק הנאותות? אציין, כי החכ״ל לוותה בהסדר המס על ידי אחד מעורכי הדין המובילים בארץ.

ממצאי בודק הנאותות הוצגו כבר לפני שנה. משרד רואי החשבון המבקר של החברה הכלכלית לא הסכים עם ממצאי בודק הנאותות ולכן לא הסכים להטמיע את ממצאי בודק הנאותות בדוח הכספי. כתוצאה מאי הסכמה זו, בשנת 2017, פוטר רואה החשבון המבקר של החכ״ל על ידי ההנהלה הנוכחית והובא במקומו משרד רואי חשבון, אשר פוטר על ידי האסיפה הכללית של החכ״ל בראשותו של מר איתמר שמעוני בשנת 2014

בנוסף, ברור לכל ואף לא מפתיע, עיתוי פרסום הדו"ח יום לאחר הכרזתו של איתמר שמעוני על התמודדות לראשות העיר. מנסים להכפישו בכל דרך אפשרית וזו ככל הנראה אחת הדרכים להכפישו. מצער מאד, שמכניסים בחברה עסקית וכלכלית חשבונאות על בסיס פוליטי.

הטענות לגבי הוצאות על שיווק ואירועים על חשבון פיתוח אינן נכונות. ההוצאות על השיווק והאירועים הוצאו ברובן מרווחים שנצברו בחברה הכלכלית וחלקן בהזמנות עבודה מעיריית אשקלון. אינני מבין, כיצד להנהלת העיר הנוכחית יש את התעוזה לבוא בטענות על אירועים אלו, כאשר הם היו מודעים לקיום האירועים והתעקשו לעלות על כל במה שהתקיימה בה אירוע של החכ״ל כגון דרום עולה, אירועי קיץ בשכונות, פורים, עצמאות וכיוצ״ב.

החכ״ל בתקופתי שגשגה ופועלה בא לידי ביטוי בכל פינה בעיר אשקלון. פיתחנו שכונות מגורים חדשות, בנינו מאות מוסדות חינוך וציבור חדשים, הקמנו את הסי פארק ופיתוח הקניון במרינה, נבנו נכסים מניבים לחכ״ל כגון: מסעדות, גני ילדים וכול׳, הקמנו את רשות החנייה בעיר אשקלון, הסדרנו בחופי הים את הקיוסקים והשכרת השמשיות והכסאות במחירים מוזלים, חתמנו והתחלנו ליישם את הסכם הגג הגדול ביותA8 במדינת ישראל, שדרגנו את התשתיות בשכונת מגדל, הקמנו את החטיבה להתחדשות עירונית, התחלנו את הקמת בניין העיריי=94 החדש וסיימנו את התכנון למשכן אומנויות הבמה. בנוסף, יש עוד עשרות פרויקטים, שבוצעו על ידי החכל, אשר היריעה קצרה מלפרטן. ונכון שגם קיימנו אירועים ופעילויות שיווק ומיתוג של העיר אשקלון, אשר שינו את תדמית העיר בארץ ובעולם וגרמו לכך, שעשרות אלפי תושבים חדשים ומפעלים בחרו את בית הקבע שלהם בעיר אשקלון.

כפועל יוצא מפעילות נרחבת זו, החכ״ל הרוויחה עשרות מיליוני שקלים בשנים אלו ולא הפסידה כפי, שנטען על ידי הנהלת העירייה והחכ״ל הנוכחית.

אדגיש כי, חלק גדול ״מההפסדים״ שנרשמו היום בדוחות החברה הכלכלית יוכרו בעתיד כרווחים, כפי שנעשה במהלך השנים בחברה הכלכלית. במילים פשוטות, החברה מבטלת רווחים שקרו בעבר לטובת הכרתם בעתיד וזקיפתם לטובת הנהלת החכ״ל הנוכחית.

לצערי, אני רואה היום את החכ״ל בקיפאון. אין ייזום של פרויקטים חדשים פרט למה שאני התחלתי ויזמתי. תחום אחד, שאני רואה שנעשה בו יותר מאשר בתקופתי, זה בתחום האירועים. למיטב ידיעתי, החכל ממשיכה לקיים אירועים ופעילות שיווק ברמה הגבוהה ביותר עבור העיר אשקלון וזה דבר מבורך, אך לצערי, בתקופתי לא הפקנו באמצעות החברה הילולות ל״ג בעומר לחצרות רבנים מסוימים וגם לא הסתייע בידי לממן טקס הלוויה לצדיק, שהעלו את עצמותיו לקבורה בישראל וכיוצ״ב, אך אני רואה עשייה רבה ואיכותית ואני שמח, שממשיכים את דרכי בתחום הזה ומבינים את חשיבות הדבר לעיר אשקלון. ולמרות שמלינים על מימון האירועים על ידי החכל בעבר, ההנהלה הנוכחית ממשיכה באותה דרך, רק שלא ברור מהיכן הם מממנים את האירועים ומעוניינים לרכוש מגרשים, אם מצב החברה הוא כל כך ״גרוע״, כפי שהם מתיימרים לצייר"

@@@@@@@@

שתף באמצעות:

תגובות פייסבוק

תגובות פייסבוק

אודות מערכת האתר

קרא גם:

הגיע הזמן. החל ממחר שוטרים באשקלון

Share this on WhatsApp הגיע הזמן*החל ממחר: עשרות שוטרים ופקחים יגיעו לאשקלון להגברת האכיפה*ראש העיר, …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.