היועץ המשפטי:להtריך השעייתו של שמעוני

היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, הגיש היום(ב') לוועדה לבחינת השעיית ראשי רשויות בשל הגשת כתבי אישום בקשה להארכת השעייתו של ראש עיריית אשקלון, מר איתמר שמעוני, וכן להארכת המגבלות שהוטלו עליו בהחלטה הקודמת של הוועדה מה- 21.2.17, לתקופה של שנה נוספת. זאת, באופן שההשעיה והמגבלות יוארכו החל מ- 6.3.18 ועד ל- 5.3.19 או עד להפסקת כהונתו כראש עיר, לפי המוקדם.

כזכור, ב- 21.2.17 ניתנה החלטת הוועדה הנותנת תוקף להסכמות הצדדים לפיהן מר שמעוני יושעה מכהונתו כראש עיריית אשקלון, החל מה- 7.3.17 ולמשך שנה, עד ל- 6.3.18. כמו כן, במסגרת ההחלטה הוטלו על מר שמעוני מגבלות לכהונתו כחבר מועצה, ובכלל זה: כהונה בוועדת הנהלה; כהונה בכל ועדה הנוגעת להיבטים כספיים (לרבות בוועדת הכספים, בוועדת מכרזים, בוועדת תמיכות ובוועדת הנחות וכן בכל ועדה העוסקת בהתקשרות עם ספקים, קבלנים או נותני שירותים לעירייה); כהונה בוועדה שלה השפעה על העסקת עובדים; כהונה בוועדת ביקורת; כהונה בוועדה המקומית לתכנון ולבניה ובוועדת המשנה שלה; כהונה כיו"ר ועדה כלשהי; כהונה בכל תפקיד בתאגידים העירוניים; כהונה כסגן ראש עיר.

בנוסף, הוגשה היוED בקשה לקביעת מועד דחוף לדיון בפני הוועדה ולחילופין, בקשה להארכת ההשעיה עד למועד הדיון שייקבע.

שתף באמצעות:

תגובות פייסבוק

תגובות פייסבוק

אודות איילת יקיר טפירו

קרא גם:

תחשוב טוב יהיה טוב

Share this on WhatsAppיוזמה מעניינת של הנהלת בית הספר מקיף א' באשקלון, לפני חלוקת תעודות …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.