מי שמאמין לא מפחד/ עו"ד ד"ר שלמה סויסה

השבוע נפל דבר, עיריית אשקלון נכנסה לרשימה הלא מכובדת של  רשויות סוררות, אשר מנהיגה, ממלא מקום ראש העיר חשב כי הקופה הציבורית היא הקופה הקטנה למימון הבחירות שלו.  החלטת בית המשפט המחוזי השבוע קבעה מפורשות, השילוט המאסיבי ברחבי העיר אשר נועד להאדיר את שמו של ממלא מקום ראש העיר הנו עבירה פלילית. עוד נקבע, כי על הרשות להסיר השילוט הקיים ולהימנע מלחזור על שילוט אסור, הפעם זה נגמר בהתראה, בפעם הבאה הבהיר בית המשפט, זה ייגמר בהליך פלילי וחיוב כספי אישי.

מאז נבחר ממלא מקום ראש העיר תומר גלאם ע"י חברי המועצה להחליף את כב' "הרב" שמעוני, הבין זה כי בפניו שנה לבסס את מעמדו לקראת הבחירות הקרובות. תומר שעד אז היה נתון לקפריזות של שמעוני לא היה בעל עשייה עירונית אישית רבה. את הרשות קיבל האחרון על מגש חברי המועצה, כאשר הקופה הציבורית מדוללת.

הכסא החדש נעים ומזמין, החברים והחצר התרגלו מהר למנעמי השלטון תוך שמבינים כי "הרב" לא יחזור במהרה לדרוש את כסאו חזרה. חבורת היועצים ושאר הקצבים הבינו את הפוטנציאל הכלכלי הטמון בלהיות מקורב וקרוב לקופה הציבורית. המקורבים אשר להם שנה לבסס את תדמיתו של תומר, החליטו להמשיך במופע הקסמים מבית מדרשו של שמעוני. בן לילה נצבעה העיר בשלטים אסורים "באנו לעבוד" "בוצע" "כאן יקום" ועוד סיסמאות. הכל במחשבה כי הציבור ברובו לא מבין גדול, אז מותר וצריך לספר להם כי את אשקלון מנהיג "בולדוזר".

השלטים שעלותם במצטבר מאות אלפי שקלים יצאו מהקופה הציבורית על חשבון חינוך, רווחה, תרבות ועוד. כל אלא היו לצנימים אל מול האדרה עצמית של ממלא מקום ראש העיר. שלטים שכל מטרתם רצון חמדני להיות השולטים בקופה הציבורית.

התנהלותו של ממלא מקום ראש העיר פסולה לחלוטין וגובלת בפלילים, ולמעשה היא העתק של הדרמה הפלילית של עיריית בת- ים והשחקן הראשי לחיאני. אשקלון אשר בוחרת לא לקחת דוגמא מערים איכותיות בחרה להעתיק אחת לאחת את ההתנהגות הפסולה של עיריית בת ים. גם כאן וגם שם הושעה ראש העיר, גם שם וגם כאן מונה מי מטעמו של המושעה להיות ממלא מקום, גם שם וגם כאן נהגו בקופה הציבורית כחשבון פרטי לבסס את המשך שלטונו של ממלא המקום, וגם שם כמו כאן, מחפש ראש העיר המושעה "קוף" שאותו יפעיל מאחורי הקלעים.

התנהגותו הגובלת בפלילים של ממלא מקום ראש העיר לא הקימה צעקה גדולה, חברי הקואליציה מלאו פיהם מים, חלק מהם אף ביקש כי גם שמם יעטר את שלטי החוצות, אולי רק כך גם מישהו יזכור אותם. ההתנהלות החמדנית אשר העדיפה האדרה עצמית וביטלה כספים לנוער בסיכון, אלימות, בעיות חינוך ועוד הייתה לצנימים למועמדים רבים, אשר ככל הנראה גרסו כי אולי עת יגיעו לקומה הרביעית ינהגו באותו אופן.

את האסור, לא כולם קיבלו בשלוות נפש, את הכאב והזעקה של אחרים בעיר, הפך הח"מ יחד עם יקירת העיר, עורכת הדין תמר קידר למכתב התראה לממלא מקום ראש העיר. את מה שאמורה הייתה לעשות המחלקה המשפטית של עיריית אשקלון, עשינו תמר ואנוכי, תוך פירוט כי התנהלות ממלא מקום ראש העיר פלילית מחד ולא מוסרית מאידך. חשבנו כי נזכה למענה בעניין חשוב שכזה, מענה כל שהוא. חלפו להם שבועות דממת אלחוט מהקומה הרביעית, נתבקשו ע"י משרד הפנים לפנות בשנית, למען ההגינות והספק נשלחה הודעה נוספת לממלא מקום ראש העיר. גם זאת עשינו, אולי "שכח" ממלא המקום ואולי לא נסתפק הזמן בידו.

חלפו להם הימים, וכפי שמתברר כעת, התנהלות העירייה וממלא המקום הייתה התעלמות מוחלטת. כאילו אומרים לעצמם "מי הם בכלל". ממלא מקום ראש העיר, יועציו ושאר הקצבים בקשו לגנוב זמן וכסף, אלא חשבו כי אף אחד, גם החוק לא יעצור אותם.

שנת בחירות הנה תקופה חשובה בעלת משמעויות רבות. מחד מבקש היושב בקומה הרביעית לבסס עצמו. אין מחשבה על מקורות המימון, גם אם זה מהקופה הציבורית. מאידך, זו תקופה שבה נבחנים התנהגויות הרשויות ביתר רגישות לאור הידוע כי הגבולות בין המותר והאסור מטשטשים.

לאחר שהפנמנו, עו"ד תמר קידר ואני כי ככל הנראה המזור לא יגיע מהקומה הרביעית, לא היה מנוס מפירוט עתירה לבית המשפט המחוזי. לצורך קיום עתירה יש בעותר אשר מבקש להתמודד, לצורך המשימה המשותפת והעירונית הצטרף המועמד אבי עייש. תגובת ממלא מקום ראש העיר ועיריית אשקלון ביססה את ההתנהלות שקבעה כי הכספים של הכלל מותרים לשימושו של ממלא מקום ראש העיר לתעמולת הבחירות, הזוי כבר אמרנו.

חודשים רבים של מכתבי התראה שלא נענו, תוך הפניות לחיקוקים ופסיקות כי התנהלות ממלא מקום ראש העיר בניצול כספי הציבור לטובת שילוט הנה אסורה, הסתכמו במסר קצר, מהיר וחד משמעי של בית המשפט.  לממלא מקום ראש העיר תומר גלאם הבהיר בית המשפט כי מעשיו אסורים, התחכמות בהבנת החוק אינה תירוץ. השילוט, החוברות, ספרי התורה ועוד המצאות שיווקיות שעלו לנו כולנו מיליוני שקלים הם למעשה אסורים. קביעת בית המשפט מבהירה כי מיליונים מרווחת העיר התעופפו ברוח של סופה זו או אחרת, וכעת יעופו על פי החלטת בית המשפט שדרש להסיר את השילוט הקיים. הניצחון שכעת אבות רבים לו, אינו שייך למביאי העתירה בלבד, אלא לכלל התושבים, אשר בכספם כבר לא יעשה שימוש אישי ע"י ממלא מקום ראש העיר ושאר הקצבים.

"הציבור מטומטם ולכן הציבור ישלם" שר שלום חנוך. בשירו " מחכים למשיח". מדהים איך התנבא שלום חנוך על העיר, המועמד שרוצה להיות משיח, חושב שהציבור מטומטם ולכן שגם ישלם. לדעתי, את התשלום יש לפרוע ממנו ביום הבוחר.

התנהלות ממלא מקום ראש העיר, כאשר תדמית העיר מנותצת כעיר שמנהליה אינם שומרי חוק חמורה ביותר, כולנו היינו תקווה כי בחירתו כמ.מ ראש העיר תביא איתה שינוי בשמירה על המנהל התקין והחוק. היום קבע בית המשפט, התנהלות מ.מ ראש העיר הנה המשך ישיר להתנהלות הקודם.

נבחר הציבור הינו שליח הציבור, וכאותו שליח ציבור האמור להיות פה לקהל ומציג עצמו כעני ממעש, נרעש ונפחד, כן הוא נבחר הציבור. משלו אין לו ולא כלום, וכל אשר ברשותו ובהחזקתו, הגינות, יושר לבב וטוהר המידות הינם סימני היכר מובהקים שניתן בנבחר ציבור ראוי לשמו, ותכונות נפש אלו הן עמוד האש ועמוד הענן שיוליכו את נבחר הציבור בדרך. רק כך יוכל פרנס לנהג כראוי קהילה שבחרה בו לנהגה, ורק כך יזכה נבחר הציבור באמון הקהל. וכולנו ידענו כי באין אמון של הקהילה במנהיגיה, ייפרע עם ותאבד ממלכה. וככל שנעלה במעלה המנהיגות כן נתבע ממנהיגי הקהילה ביתר שאת כי יקרנו יושר ואמת. חובה על ראשי הרשויות המקומיות להקפיד שלא לנצל לרעה, לקידום ענייניהם האישיים, את הכוח שניתן להם ואת הנגישות שיש להם, מכוח תפקידם, לנכסי הציבור ולמשאבי הרשות.

סוף דבר. מהיום ואילך לא נזכה לשבת בצילו של השלט "באנו לעבוד". לא נניח גופנו העייף על השלט "בוצע" וגם לא נטעה כי מתגוררים אנחנו בהרצלייה פיתוח ולא באשקלון על פי הסלוגנים המפארים את עירנו המנומנמת וחדלת האישים. על ההישג הראוי והמשמעותי, ראוי כי כל תושב שמסכים לאמור, לסמן לייק קטן כאות הערכה לעו"ד, תמר קידר.

 

שתף באמצעות:

תגובות פייסבוק

תגובות פייסבוק

אודות איילת יקיר טפירו

קרא גם:

הקואליציה של גלאם מתרחבת

Share this on WhatsAppמרחיבים את הקואליצייה.גם שס"ג , הבית החברתי , מיריי אלטיט , סופה …

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.