Tag Archives: רוטנברג

לסגור את רוטנברג?

בניגוד לתכנית של משרד האנרגיה: כדי להפחית באופן מירבי את זיהום האוויר מייצור החשמל יש לסגור לאלתר את תחנת הכח הפחמית הישנה ולהחליפה בתחנת כוח בגז טבעי: הסבת תחנת רוטנברג הישנה עומדת בניגוד ליעדי משרד האנרגיה לשמירת בריאות הציבור מעבודה כלכלית שנערכה עולה כי המשך הפעלתן של התחנות הפחמיות הישנות והסבתן …

לכתבה המלאה »

אשקלונים:זהירות זיהום

מחאה חריפה של איגוד ערים אשקלון כנגד המשרד להגנת הסביבה: "אסרו כל דחייה בהתקנת הסולקנים בתחנת הכוח "רוטנברג"!!! הכוונה לאשר את המשך הזיהום באשקלון "תמורת" השבתת יחידות יצור ל-90 יום בחדרה הינה מדיניות מוטעית של אי צדק סביבתי וחברתי"/אשקלון פוסט. צילום ארכיון חברת חשמל מנכ"לית איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת …

לכתבה המלאה »